NVE har sendt ut eit sjeldan oransje farevarsel om flaum og skred i indre strøk av Vestlandet. Det er venta mellom 100 og 150 millimeter med nedbør i regionen. Fredag vil bli den våtaste dagen.Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB / NPK

Farevarsel for delar av Vestlandet: Jord- og flaumskred kan få store konsekvensar, ifølgje NVE

NVE har sendt ut farevarsel på oransje nivå for jord- og flaumskred for delar av Vestlandet. Det kan komme opp mot 150 millimeter med regn.

Årsaka er at det er venta mykje regn og somme stader kraftige regnbyer fram til fredag kveld. Indre strøk av Vestlandet vil få dei største mengdene med så mykje som 100 til 150 millimeter med regn, ifølgje Meteorologisk institutt.

– På grunn av vedvarande mykje nedbør blir området vurdert til oransje farenivå frå torsdag, heiter det i varselet frå NVE. Fredagen ser ut til å bli den våtaste dagen.

Det vil vere lokale forskjellar i kor mykje nedbør som kjem. Området har høg vassmetning etter nedbør i forkant, og NVE reknar det for sannsynleg at både jord- og flaumskred kan skje. Bratte skråningar, og dessutan bekker og elveløp med stor vassføring er spesielt utsette.

Dette er ein alvorleg situasjon som kjem sjeldan. Vêret kan føre til alvorlege skadar. NVE oppmodar folk til å vurdere om det er trygt å gjere det ein hadde planlagt i områda som er ramma av oransje farevarsel. Det er ein reell fare for at liv og verdiar kan gå tapt, vegar kan bli stengde og avgangar med båt, fly og annan transport kan bli kansellerte, heiter det i farevarselet.

Statsforvaltaren i Vestland har sendt ut ei åtvaring til dei ramma kommunane og ber dei ta kontakt med politiet lokalt for å vurdere moglege konsekvensar og utveksle kontaktinformasjon.

(©NPK)