Fare for jordskred på Vestlandet

Fredag og laurdag kan det komme så mykje som 50 millimeter regn på Vestlandet. Der er derfor sendt ut gult farevarsel om jordskred i området.

Nedbøren blir venta frå fredag kveld til laurdag ettermiddag og vil etter kvart falle som regn opp mot 1.000 meter over havet.

Nedbøren fører til at det er fare for både jord-, sørpe- og flaumskred, og utsette vegar og vegstrekningar kan bli stengde.

Gult farevarsel er det lågaste varslingsnivået, men folk blir bedne om å halde seg unna bratte skråningar, og dessutan bekker og elveløp med stor vassføring. Skred kan òg finnast i slakt terreng.

(©NPK)