Fagforbundets leiar Mette Nord er bekymra for høge straumrekningar i kommunane.Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Fagforbundet fryktar at høge straumrekningar i kommunane går ut over andre tilbod

Ei rekkje kommunar i Sør-Noreg kjem til å få problem med å skaffe pengar til høge straumrekningar i vinter, trur Fagforbundet.

– Skular, idrettsanlegg, og store kommunale hus treng oppvarming. Vi er bekymra for at desse auka kostnadene kan gå på kostnad av tenestetilbod til innbyggjarane, seier forbundsleiar Mette Nord i Fagforbundet til NRK.

Ho ber regjeringa ta grep for å hindre at millionane renner ut av kommunekassane.

– Her må ein sjå på kva verkemiddel ein kan bruke. Det kan vere at det er statsforvaltarane gjennom skjønnsmidlar som kan bidra til kompensering, eller så må ein kunne sjå på differensiering av elavgift, seier ho.

Det ser ikkje kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) eit behov for.

– Det er viktig å understreke at straumprisane varierer. Vi trekte ikkje pengar inn frå kommunane då straumen var nærast gratis i fjor sommar og tilfører heller ikkje ekstra pengar når straumprisane i ein periode er høgare enn normalt.

I år aukar inntektene frå skatt med 3,2 milliardar kroner fordi gjenopninga av samfunnet går bra, ifølgje Astrup.

(©NPK)