Ifølgje ei ny undersøking, kan det bli meir slunkent under juletreet i år enn til vanleg. Mange svarer også at dei vil ha færre gjestar på besøk. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Færre pakkar og færre gjestar under julefeiringa i år

Sju av ti nordmenn kjem til å ha færre gjestar til bords denne jula. Også under juletreet kjem det færre pakkar enn vanleg. Det viser ei ny undersøking.

Heile 71 prosent i undersøkinga svarer at dei kjem til å ha færre gjestar på besøk under juleselskapet, medan 63 prosent svarer at dei kjem til å handle like mange julegåver som før.

27 prosent svarer at dei vil handle færre julegåver, medan heile 51 prosent svarer at dei kjem til å handle julegåvene i år tidlegare enn før.

I undersøkinga svarte kvar tredje nordmann (35 prosent) at dei vil handle fleire julegåver på nettet i år enn før, medan like mange svarar at dei vil handle like mykje på nett i år.

Innbyggjarar i Oslo og på Vestlandet er dei som i størst grad satsar på netthandel, ifølgje undersøkinga.

Nesten halvparten av dei spurde (49 prosent) seier dei vil bli i sin eigen kommune under julefeiringa, medan 39 prosent svarer at dei vil reise ut av sin eigen kommune.

Undersøkinga er ein del av Norsk koronamonitor frå Opinion, og 1.600 personar er spurde.

(©NPK)