Administrerande direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold er bekymra for korleis mange reiselivsbedrifter skal klara hausten og vinteren.Arkivfoto: Margunn Sundfjord / NPK

Etterlyser støtte til reiselivet

Administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv meiner mange reiselivsbedrifter treng hjelp for å overleva.

Sjølv om mange reiselivsbedrifter har hatt ein bra sommar, er det ifylgje NRK mange som urolege for hausten og vinteren.

– Konkursfrykta stig i tak med fleire restriksjonar. Undersøkingar viser at det er svært låge bookingtal for hausten hos svært mange bedrifter, seier Krohn Devold til kanalen.

For å demma opp for dette meiner ho at det hastar med å få til ei ordning som støttar opp om levedyktige bedrifter.