Ein smitta har vore på ein buss mellom Norheimsund og Bergen. Foto: Sofie Sundfjord

Etterlyser busspassasjerar

Ein smitta i Kvam tok buss til og frå Bergen 31. mars. Kvam herad ber andre passasjerar melda seg.

Personen som sidan har fått påvist smitte i ettertid, tok buss til Bergen klokka 12 og tilbake klokka 19.25. Dei som var med på desse bussturane, bør testa seg, oppmodar Kvam herad i ei pressemelding i kveld.

Heradet har no fått stadfesta at fleire av dei smitta har den britiske varianten av koronaviruset. Ein reknar difor med at heile utbrotet stammar frå denne typen.

Tysdag er 161 testa. Måndag vart 59 testa. Etter dei ti smittetilfella som vart kjende i føremiddag, har ikkje Kvam herad fått informasjon om fleire smitta. I alt er 23 smitta i dette utbrotet.

Det samla talet på nærkontaktar er 177, etter at 34 nye vart spora opp i dag. I tillegg kjem mange i ventekarantene.