I dag er det 445.513 hytter i Noreg. Her frå Hovden i Bykle kommune, øvst i Setesdal i Agder fylke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Enorme areal sett av til hytter – Raudt reagerer

Dei neste åra er det sett av plass tilsvarande 200.000 fotballbanar til å byggje hytter i Noreg. – Det er på tide å dra i naudbremsen, meiner Raudt.

1.479 kvadratkilometer er sett av til fritidsbustader i gjeldande arealplanar etter plan- og bygningslova, men som enno ikkje er bygd ut, ifølgje Norsk institutt for naturforsking ( Nina).

– Det svarer til 200.000 fotballbanar, eller fire gonger storleiken av Mjøsa. Og det er tre og ein halv gong arealet til eksisterande tettbygde fritidsbyggområde, seier Nina-forskar Trond Simensen.

Artikkelen held fram under annonsen.

I dag er det 445.513 hytter i Noreg. Kor mange hytter som kan byggjast innanfor området som er sett av til fritidsbustader kjem an på kor tett det blir bygd. Raudt reagerer på tala og meiner store hyttefelt et opp naturen, bit for bit.

– No må vi dra i naudbremsen, seier stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R).

Raudt meiner Stortinget bør innføre retningslinjer som berre tillèt ny hyttebygging i allereie etablerte hytteområde.

Nina-rapporten indikerer også at det kan vere konflikt mellom utbygging av fritidsbustader og fleire viktige miljø- og samfunnsomsyn.

– Den planlagde bygginga dei neste tiåra vil gi enorme naturinngrep viss ikkje noko blir gjort. Det kan vi aldri reversere, seier Marhaug.

(©NPK)