Endringar i trinn tre i gjenopningsplanen

Det blir gjort nokre endringar i trinn tre av gjenopningsplanen. Mellom anna kan vaksne delta på idretts- og kulturarrangement på tvers av regionar og krinsar.

Endringane trer i kraft frå midnatt, natt til måndag 2. august, opplyser regjeringa.

Sosiale tilstellingar for tilsette i bedrifter og organisasjonar blir etter endringa definerte som eit offentleg arrangement i motsetning til i dag der dei må følgje reglane om private arrangement. Det er ein føresetnad at arrangementet skjer i regi av ein ekstern aktør.

Det blir gjort unntak frå innreiserestriksjonane for mindreårige barn som reiser til Noreg saman med foreldre som har unntak frå innreiserestriksjonane på anna grunnlag enn koronasertifikat. Barn som reiser med foreldre som har unntak frå innreiserestriksjonar på grunnlag av koronasertifikat, har tidlegare fått eit slikt unntak og kan i dag reise inn.

Passasjerferjer som seglar frå eit grønt land til eit land med karanteneplikt utan å ta om bord nye passasjerar, skal ikkje reknast som offentleg transport etter reglane i covid-19-forskrifta om unntak frå innreisekarantene for reisande med kortvarig opphald i område med karanteneplikt.

(©NPK)