Ove Trellevik (H). Foto: Vidar Ruud / NTB / NPK

Eit knapt raudgrønt fleirtal på Vestlandet

Høgre gjer det bra på Vestlandet, men svake resultat for KrF og Venstre gjer at dei raudgrøne partia får eit knapt fleirtal i NRKs supermåling i landsdelen.

I NRKs supermåling for juni, ei landsdekkande meiningsmåling før stortingsvalet, kjem det fram at Høgre no tronar på toppen på Vestlandet. Både blant veljarane i Rogaland (30,4 prosent), Hordaland (27,3 prosent) og Møre og Romsdal (23 prosent) er partiet heilt på topp, medan Sogn og Fjordane er eit unntak, der gjer Senterpartiet det klart best med 40,3 prosent, medan Høgre ligg på 11,4 prosent.

Men sjølv om Høgre samla gjer det bra i landsdelen, er resultatet for KrF og Venstre så svakt at dei raudgrøne partia får eit knapt fleirtal. KrF og Venstre tapar fleire utjamningsmandat til SV og Raudt. Samla har dei raudgrøne 22 mot 20 mandat frå dei fire vestlandsfylka.

– Vestlandet er sjølvsagt utruleg viktig for ein valsiger. Det viste seg for åtte år sidan da vi fekk den borgarlege regjeringa, seier andrekandidat for Høgre i Hordaland, Ove Trellevik, til NRK.

Høgres tredjekandidat i Møre og Romsdal, Monica Molvær, er svært nøgd med resultatet i eige fylke, og trur at det er fleire ting som speler inn.

– Det har jo aldri vorte bygd meir veg enn det blir gjort no. Vi har fått vedtak om 700 statlege arbeidsplassar til fylket, og det har vorte auka satsing på elevar som fell utanfor undervisninga på grunn av pandemien, seier ho til NRK.

Nasjonalt viser målinga at dei raudgrøne ligg best an. Dei borgarlege partia ligg an til å få 65 mandat på Stortinget.

Artikkelen held fram under annonsen.

(©NPK)

Samla gjer Høgre det best på Vestlandet, men fordi KrF og Venstre får svake resultat, får dei raudgrøne eit knapt fleirtal. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK