Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med ein meterstokk under ein pressekonferanse i samband med koronasituasjonen 17. juni 2020.Foto: Terje Pedersen / NTB

Einmetersregelen blir avvikla laurdag

Kravet om å halde éin meters avstand til andre enn dei ein bur saman med, blir oppheva frå og med laurdag klokka 16, kunngjer regjeringa.

Avvikling av einmeterskravet er ein del av gjenopningstrinnet til regjeringa «En normal hverdag med økt beredskap».

Ved nedstenginga 12. mars 2020 sa regjeringa at alle utestader og arbeidsplassar som blir haldne opne, må kunne sørgje for éin meter mellom besøkjande. Nær to veker seinare, 24. mars 2020, innførte regjeringa krav om at folk må halde avstand på to meter til andre personar innandørs og éin meter utandørs. På dagen eitt og eit halvt år seinare blir det klart at alle avstandskrav omsider stansar.

Avstandskravet har vore eit av dei viktigaste av koronatiltaket til regjeringa gjennom pandemien. Næringslivet har vore ivrige etter å oppheve dette kravet, sidan det mellom anna vil opne for fleire publikummarar på arrangement, auka kapasitet på utestader og i butikkar.