Angelika Lukasenoka (med ryggen til) og Vilde Lunde Aalvik venta på transport heim i gangane på Kvam vidaregåande skule. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Tre er koronasmitta i Kvam – skular, barnehage og hotell råka av stenging

Dessutan vert tilsette i Kvam herad som har høve til det, oppmoda om å halda seg heime.

Det opplyser informasjonsrådgivar Øyvind Strømmen i Kvam herad.

Heradet avgjorde torsdag ettermiddag å iverksetta følgande tiltak:

• Kvam vidaregåande skule vert stengd i ei veke, til og med torsdag 1. oktober.

• 1. klasse på Norheimsund skule og ein avdeling i Norheimsund barnehage vert stengde til og med måndag. Foreldre vil få meir informasjon.

• Tilsette i Kvam herad som har høve til det, vert oppmoda om å ha heimekontor.

• Kvam ungdomsråd avlyser ekstramøtet som var planlagd i dag.

Dessutan har Thon Hotel Sandven, etter råd frå Kvam herad, bestemt seg for å stenga hotellet mellombels.

Strømmen fortel dessutan at det er stor pågang på telefonen for koronatesting hjå Kvam legevakt. Nokre har opplevd å ikkje komma gjennom. Viss ein ikkje gjer det, må ein prøva igjen. Han understreker dessutan at testing føregår i dei gamle lokala til Helsebanken i Øystese.

Elev smitta

I løpet av torsdag har tre kvemmingar fått påvist smitte. Smittesporingsarbeid er sett i gang.

Den eine som er påvist smitta, er elev ved Kvam vidaregåande skule. Rektor Ingebjørg Bakke opplyser at ho har sendt elevane heim for dagen. 45 minutt etter at skulen fekk informasjon om smitten, samla ho elevane for å informera dei.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ho påpeikar at sidan skulen er liten og forholda små, omgåast elevane kanskje fleire enn på større skular.

Deogracias Mukula (t.v.), Tove Haslum, Annika Tufta og Lisa Mundheim – som er i same kohort – venta på skyss. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Kom med buss

Torsdag morgon fekk den første kvemmingen påvist smitte etter utbrotet blant reisefølget som vitja Kvam sundag og måndag. Smittesporingsarbeidet vert no utvida, og nærkontaktar til dei smitta vert kontakta.

14 personar i Kvam vart onsdag identifiserte som nærkontaktar til reisefølget. Nokre av desse venta framleis på prøvesvar torsdag føremiddag.

Negative prøvesvar vert ikkje automatisk melde til kommuneoverlegen, så heradet har ikkje full oversikt over kor mange som har fått svar på prøven. Erfaringsmessig får dei fleste svar innan eit døgn, seier Strømmen. Det vil altså truleg verta kjent i løpet av dagen dersom fleire av dei som vart testa onsdag, testar positivt.

Elevar på Kvam vidaregåande skule har lenge vorte åtvara mot å gå i stim. Så dette med å symja åleine – eller i alle fall med god avstand til sidemannen – skal dei ha god greie på. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Stenger hotellet

Torsdag skriv Thon Hotel Sandven i ei pressemelding at hotellet vert stengt mellombels til torsdag 1. oktober, i samråd med dei lokale helsestyresmaktene.

Hotellet opplyser at ni tilsette er sette i karantene og har testa seg. Tre av desse har fått positive svar. Dei tilsette vert følgde opp av bedriftshelsetenesta.

– Alle rom, fellesareal og resten av eigedommen er vaska grundig, seier hotelldirektør Arnstein Birkeland.

Ti andre gjester budde på hotellet samstundes som turgruppa. Dei er ikkje definerte som nærkontaktar av kommuneoverlegen, men hotellet har kontakta dei for å informera om situasjonen. Dessutan har hotellet sendt ut informasjon til gjester som har budd på hotellet i ettertid.