Ein av fem norske lokalpolitikarar som har delteke i lokaldemokratigranskinga, er misnøgde med tonen i debatten. Her ser me ordførar Torgeir Næss og medpolitikarar i eit formannskapsmøte i Kvam. Foto: Sigbjørn Linga

Éin av fem lokalpolitikarar mislikar tonen i den politiske debatten

Éin av fem lokalpolitikarar er misnøgde med korleis lokaldemokratiet fungerer i kommunen sin. Dei er misnøgde med både korleis demokratiet fungerer, den politiske kulturen og møteleiinga.

Det syner Kommunal Rapports nye lokalpolitikarundersøking.

Den vart send til 8.000 lokalpolitikarar i juni. 1.400 politikarar i 303 kommunar har svart på spørsmåla.

65 prosent av dei som har svart, seier seg heilt eller delvis samde i påstanden om at «lokaldemokratiet fungerer godt i min kommune». 23 prosent er heilt eller delvis usamde. Medan 12 prosent ikkje tek stilling til påstanden og svarer «verken eller».

71 prosent er heilt eller delvis samde i at politikarane behandlar kvarandre på ein respektfull måte. 21 prosent er heilt eller delvis usamde og 7 prosent tek ikkje stilling.

67 prosent er heilt eller delvis samde i at tonen i den politiske debatten er god. 21 prosent er heilt eller delvis usamde. Medan 12 prosent ikkje tek stilling.

64 prosent er heilt eller delvis samde i at dei politiske møta blir leidde på ein effektiv måte. 23 prosent er heilt eller delvis usamde, og 13 prosent tek ikkje stilling.

Artikkelen held fram under annonsen.

(©NPK)