I fjor vart 200.000 tre importerte frå Danmark. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Dyrare juletre i vente

Prisen på juletre aukar. Det blir dyrka færre tre, og utgiftene aukar for produsentane.

Mange av trea som blir selde i Noreg, kjem som kjent frå Danmark. I fjor vart 200.000 tre importerte frå naboen vår i sør.

– Grunnen til prisauken i Danmark er hovudsakleg innsatsfaktorar som har auka i pris, men også at utbodet av juletre i Danmark minkar. Situasjonen er den same i Noreg, seier Mikal Hetland i Norsk juletreservice, som sel juletre til grossistar, kjeder, torghandlarar og eksport

Hetland kan ikkje seie noko om kva prisen vil ende på i butikk eller på torget.

Også Norsk Juletre, ein landsdekkjande organisasjon for produsentar av juletre, fortel at prisane er venta å auke. Ein reknar med ein prisauke på cirka 7 prosent frå produsent til grossistar, skriv Nationen.

– Vi har ingen prisstatistikk, men vi snakkar med medlemmene våre. Tilbakemeldingar frå torgseljarar er at dei har fått auka utgifter på kjøp av tre på engrosmarknaden på cirka 7–8 prosent, noko som gjer at dei også må auke sine prisar. Dei har òg, som dei fleste andre, sett at det er ein stor generell kostnadsauke innan transport, lønningar, plassleige, straum og anna som går opp i pris, seier dagleg leiar Heidi Amundsen.

(©NPK)