Her har nokon sett opp telt ved Gjevillvatnet i Oppdal. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Dette må du hugse når du skal campe i sommar

Allemannsretten betyr ikkje at det er fritt fram når ein skal parkere bubilen eller slå opp teltet. No når sommaren nærmar seg og mange skal feriere i eige land, kan det vere greitt å repetere nokre reglar, meiner NAF.

Allemannsretten gir oss rett til å ferdast fritt i utmark her i landet, så lenge det blir gjort på ein omsynsfull måte. Skog, fjell, myr og kystområde er utmark, men nokre gonger er grensene mellom innmark og utmark litt uklare, og ein må bruke skjønn.

Når nordmenn snart skal legge ut på ferietur, er det ikkje fritt fram å parkere bubilen eller slå opp telta kor ein vil, minner NAF om i ei pressemelding.

Allemannsretten gjeld uavhengig av kven som er grunneigar. Samtidig set fleire grunneigarar opp private skilt med «parkering forbode» for å hindre bubilar og folk med campingvogn å overnatte. Også fleire kommunar har sett opp avgrensingar for fricamping, på grunn av stor pågang og mange turistar.

Skilnad på offentleg og privat veg

Lova seier at det er tillate å parkere ved offentleg veg i utmark, såframt det ikkje er til nemneverdig skade eller ulempe. Langs ein offentleg veg kan du parkere bubilen dersom plasseringa er forsvarleg og ikkje hindrar trafikken eller er i strid med trafikkreglane, offentleg skilting eller andre føresegner.

– Dette kan faktisk ikkje grunneigar hindre. Er vegen derimot privat, kan grunneigar bestemme, seier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgivar i NAF. Han fortel at du heller ikkje kan køyre av vegen og ut i terrenget for å campe med bubil eller campingvogn.

Telt

Om du skal overnatte i telt, kan du parkere bilen på parkeringsplassen og finne deg ein fin teltplass ute i naturen.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det kan vere lurt å ta ein prat med grunneigaren før du slår opp teltet. Og du skal ha avstand til busetnaden. I tillegg kan du ikkje ligge på same plass meir enn to døgn. Det gjeld både telt og bubil, seier Sødal.

Bil og teltcamp i Leirdalen i Jotunheimen. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

I følge Norsk Friluftsliv må teltet og hengekøya plasserast minst 150 meter frå bebudde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn, med mindre ein får samtykke frå grunneigar til å bli der lenger. På høgfjellet eller i eit område fjernt frå hus og hytter, gjeld ikkje tidsavgrensinga på to dagar.