Øystese kyrkje. Foto: Sigbjørn Linga

Det vil koste 10 milliardar kroner å reparere norske kyrkjer

Fleire norske kyrkjer har store vedlikehaldsbehov. SS føreslår å leggje ned fleire av dei.

Det står 1630 kyrkjebygg i Noreg, fleire av dei i dårleg stand. Den norske kyrkja seier det vil koste 10 milliardar å sette dei i stand, skriv NRK Vestland.

SV meiner fleire kyrkjer burde leggjast ned på grunn av økonomi og at færre brukar kyrkjene enn tidlegare.

– Om vi skal halde på alle kyrkjene vi har i dag, så kjem vi ikkje i mål med vedlikehaldsetterslepet. Då bør vi sjå alvorleg på ein reduksjon, seier stortingsrepresentant Kathy Lie (SV) til NRK.

Tru- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) seier staten skal hjelpe kommunane med 10 milliardar kroner til å sette i stand 1000 kyrkjer som blir rekna som kulturhistorisk viktige.

(©NPK)