Epleproduksjonen var 12.100 tonn i fjor, noko som er nedgang på 23 prosent frå 2019. Foto: Kari Hamre / NPK

Dårlegaste fruktår sidan 2015

Også norsk frukt hadde dårlege forhold i fjor. Produksjonen fall med 29 prosent og var den lågaste sidan 2015

Årsaka var dårlege forhold for eple og plommer som utgjer størsteparten av avlingane, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB).

I fjor var fruktavlinga på 13.919 tonn, ein nedgang på 5.597 tonn frå året før. Det er det lågaste talet sidan 2015 då avlinga var på 12.878 tonn.

Det vart òg hausta færre bær. Snautt 10.000 tonn var ein nedgang på 20 prosent frå året før. Jordbær, som utgjer omtrent 70 prosent av bærproduksjonen, hadde ein nedgang på 24 prosent.

Betre gjekk det for avlinga av grønsaker på friland og i veksthus. Produksjonen steig frå 191.367 til 205.013 tonn.

(©NPK)