Byrådsleiar i Bergen Roger Valhammer (Ap) går av etter at opposisjonen fekk støtte for å byggje Bybanen gjennom tunnel. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Bystyret i Bergen vedtok å byggje Bybanen i tunnel – byrådet går av

Eit fleirtal med Høgre, Raudt, Sp, Frp, FNB og fleire uavhengige representantar fekk fleirtal for å byggje Bybanen gjennom tunnel. Byrådet går derfor av.

Vedtaket kom etter fleire timars debatt i bystyret onsdag. Det Ap-leidde byrådet ville byggje Bybanen over Bryggen, men dei fekk ikkje støtte frå samarbeidspartiet Raudt.

Dei gjekk i staden inn for alternativet til opposisjonen, som er å leggje bybanetraseen via ein tunnel som omgår Bryggen.

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) stilte kabinettsspørsmål i forkant av avstemminga og kunngjorde like etter vedtaket at byrådet trekkjer seg.

– Då tek eg konsekvensen av det og kunngjer med dette at eg og byrådet vil gå av, sa byrådsleiar Valhammer ifølgje Bergens Tidende.

Villig til å tiltre igjen

Han påpeikar at dersom nye sonderingar i bystyret vil ende på at eit fleirtal peikar på han som byrådsleiar, vil han vere villig til å bli byrådsleiar igjen.

Då må det likevel skje noko med bybanevedtaket, understrekar han.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Skal eit fleirtal peike på meg, vil det ikkje vere aktuelt for meg å gå på igjen om eg skal gjennomføre det tunnelvedtaket, seier han.

Samarbeidspartnar MDG i byrådet stiller seg fullt og heilt bak byrådsleiaren. Det same gjer dei andre samarbeidspartia Venstre og KrF.

– KrF stiller seg heilt og fullt bak kabinettsspørsmålet til byrådsleiaren i dag. Bystyrefleirtalet har fatta eit djupt uansvarleg vedtak som set heile bybaneprosjektet mot Åsane i fare – og dei gjer det ved å peike på det vi veit er urealistiske traséalternativ, skriv KrF-gruppeleiar Håkon Pettersen i ein kommentar til NTB.

Sonderingar fredag

Bergens ordførar Rune Bakervik skal dei neste dagane halde samtalar med gruppeleiarane til dei ulike bystyrepartia for å finne eit nytt byråd.

Bergens Tidende melder at han skal starte samtalane fredag morgon, og først i køen er Høgres Harald Victor Hove.

Venstre gjer det klart at Hove ikkje får deira støtte. Støttepartiet til byrådet SV stiller seg òg bak Valhammers kabinettsforslag.

Artikkelen held fram under annonsen.

Mot rådet frå fagetatane

Det har no gått 21 år sidan det vart vedteke at Bybanen skulle byggjast i Bergen. I 2017 stod linje 1 mellom Bergen sentrum og Bergen lufthamn Flesland endeleg ferdig.

Parallelt har politikarane i Bergen brukt ti år på å prøve å bli samde om traséval for utviding av Bybanen til Åsane, som er ein av dei største bydelane i Bergen.

Alternativet byrådet har gått inn for, går over verdsarven Bryggen og har støtte frå fagetatane. Opposisjonspartia med Høgre i spissen meiner verdsarven må bevarast og ønskte eit alternativ gjennom ein tunnel.

Tunnelalternativet til fagetaten kostar til 3,4 milliardar kroner, mot 1,2 milliardar kroner for Bryggen-alternativet. Oppsosjonen ville likevel ikkje ha dette heller, og stemde i staden eit tunnelalternativ gjennom Peter Motzfelds gate, som fagetaten tidlegare har lagt til side.

Ifølgje fagetaten i Bergen kommune kan ei bybanelinje over Bryggen stå klar i 2031. Tunnelløysinga til fagetaten kan stå ferdig i 2034, medan Motzfeld-alternativet blir venta å vere ferdig i 2035 eller seinare.

Bybanen i Bergen går i dag mellom Flesland og sentrum og skal utvidast vidare ut til Åsane. Debatten har rasa om dette skal skje via ein trasé over Bryggen, eller om traseen skal gå gjennom ein tunnel. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK