Foto: Privat

Buss av vegen i Tokagjelet – vegen er open att

Ein buss glei av vegen. Situasjonen var ikkje dramatisk.

Det melde Vegtrafikksentralen torsdag klokka 19.30. Bussen på fylkesveg 49 var til hinder for framkoma.

Vegen vart stengd for større køyretøy. Om lag klokka 21 var han open for fri ferdsle att.