Det er usemje om det er greitt å ta livet av brunsnigelen. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB / NPK

Brunsnigelen skapar usemje

Skal ein la brunsnigelen vere i fred, eller er det greitt å ta saka i eigne hender? – Vi må ha eit realistisk syn på situasjonen.

– Vi kan fint leve med brunsniglane, seier Jenny Rolness i organisasjonen Dyrenes rett til NRK Vestland.

Ho meiner avlivingsmetodane folk tar i bruk for å bli kvitt den brune hagegjesten er brutale. Som til dømes salting, gift, frysing og feller er særleg ille ifølgje Rolness, då det tek tid før desse dyra døyr.

– Folk må ha i tankane at sniglar også har eit nervesystem. Dei kan skilje ut opiodar når dei blir utsette for skader, noko som tyder på at dei kan føle smerte, seier Rolness.

Bjørn Arild Hatteland er forskar ved Nibio, og er einig med Rolness om at snigelen har eit nervesystem, så dei kan kjenne ubehag.

Likevel peikar han på at brunsnigelen sannsynlegvis ikkje er medviten nok til å skjønne at nokon har vonde hensikter.

– Dei må likevel få ein human slutt på livet, og det beste er å ta livet av dei raskt, seier forskaren.

Artikkelen held fram under annonsen.

Brunsnigelen døyr av seg sjølv i slutten av sommaren, men først legg dei egg i august og i starten av september. Den er òg lista som ein av dei verste framandartane i verda.

Leiar i Dyrebeskyttelsen, Beate Green, er einig i at det er greitt å avlive sniglane så lenge ein gjer det raskt og humant.

– Vi må ha eit realistisk syn på dette. Brunsnigelen er eit stort problem mange stader og då må ein kunne ta grep. Elles går det utover andre ting. Vi må ha ein balanse, understrekar ho.

(©NPK)