Lakselus er eit stort problem for oppdrettsnæringa. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Brukar støy i kampen mot lakselusa

Forsøk med høgtalarar som sende ut støy førde til at lakselusplaga vart mindre.

Lakselusa er eit stort problem i laksenæringa, og parasitten kostar norske oppdrettarar fem millilardar kroner i året. No er det gjort forsøk med å utsetje lusa for støy, og ifølgje Forskning.no har det gitt positive resultat.

Testar har vist at støy har ført til at lakselusa får dårlegare appetitt, ho fell lettare av laksen og ho formeirar seg langt dårlegare enn normalt.

– Eit akkustisk lydbilete med ein viss frekvens ser ut til å redusere lakselusa si evne til å ta til seg næring. Ein stor del av dei fell av etter tre til fire veker, seier Albert Imsland. Han er FOU-sjef for akvakultur og sjømat ved Island-kontoret til Akvaplan-nivas.

Han fortel at menneske ikkje kan oppfatte den lågfrekvente lyden, og det ser heller ikkje ut til at laksen let seg affisere av støyen. Imsland meiner at lusa opplever lyden som svært ubehageleg.