Statsminister Jonas Gahr Støre om koronasituasjonen i marmorhallen. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Breiddeidretten utandørs opnar igjen – regjeringa opnar for kontakttrening

Utandørs idrettsaktivitetar for barn og unge kan gjennomførast som normalt, har regjeringa bestemt. Innandørs blir tilrådd ein gruppestorleik på 20 personar.

Det melde regjeringa på pressekonferansen på torsdag.

Aktivitet innandørs kan gjennomførast med kontakt der det er nødvendig for barn og unge under 20 år.

Vaksne over 20 år får ikkje like store lettar. Der vil det framleis vere ei anbefalt grense på 20 personar og det skal haldast ein meters avstand innandørs.

Toppidrett kan gjennomførast som normalt med smitteverntiltak.

– Framover vil smitten eller alt å dømme auke raskt. FHI er veldig tydeleg: Smittetoppen ligg framfor oss. Jobben blir å sørgje for at smitten ikkje aukar så raskt og så mykje at helse- og omsorgstenesta blir overbelasta av for mange pasientar og høgt sjukefråvær, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i innleiinga si av pressekonferansen.

(©NPK)