Noregs Bondelag meiner det nasjonale jordvernmålet må skjerpast og bli redusert til maksimalt 2.000 dekar dyrka jord per år.Foto: Terje Bendiksby / NTB/ NPK

Bondelaget vil verne meir jordbruksareal

Noregs Bondelag meiner det nasjonale jordvernmålet må skjerpast og bli redusert til maksimalt 2.000 dekar dyrka jord per år.

Det skriv Bondelaget på nettsidene sine.

Stortinget har gått inn for at 4.000 dekar jordbruksareal kan byggjast ned årleg.

Det er i det næringspolitiske programmet sitt for 2020–2024 at bondelaget fastslår at ei så massiv nedbygging ikkje lenger bør vere akseptabel.

– Matjord, både dyrka og dyrkbar, må få eit juridisk vern, ved at dispensasjonsmoglegheita i jordlova blir avgrensa, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.