Foto: Sigbjørn Linga

Blåseinstrument spreier meir smitte enn songarar

Smittespreiinga er høgare frå messingblåsarar enn frå songarar, viser ny forsking.

Under koronaen i fjor vinter stadfesta forsking at synging spreier mykje smitte. No har forskarar frå Colorado State University funne at speling på blåseinstrument kan spreie endå meir smitte. Messingblåsarane er verst.

Dette skriv forsking.no.

Forskarane gjorde målingar av mengda aerosolar – svevedråpar som kan innehalde virus – som kom ut av instrumenta til 81 musikarar av begge kjønn i ulik alder. Musikarane spelte alt frå fløyte til tuba. Somme var også songarar.

Resultata viste at det er store forskjellar mellom instrumenta, der messingblåsarane tuba, trompet og trombone spreidde tre gonger så mykje aerosolar som treblåseinstrumenta obo, fagott og klarinett.

Messingblåsarane spreidde meir smitte enn songarane.

Det var også individuelle forskjellar i instrumentgruppene og mellom kjønna. Menn og dei med høgt volum spreidde mest.

Artikkelen held fram under annonsen.

Resultata til Colorado-forskarane viste dessutan at eit tøydeksel over enden av lydtrakta kunne minske spreiinga, særleg for messingblåsarane der talet på aerosolar vart meir enn halvert.

(©NPK)