— Ingen brann i tunnel

Sundag kveld fekk naudetatane melding om ein bilbrann i ein tunnel i Tokagjelet etter at det vart observert røyk frå eit køyretøy.

Det opplyser politioverbetjent Jarle Sjo Myklebust ved Kvam politistasjon.

Vegen vart mellombels stengd i gjelet etter at ein bil stoppa i tunnelen. Ifylgje Myklebust hadde bilen, eit gamalt køyretøy som var på veg til å verta vraka, fått varmgang. Ingen var skadd. Køyretøyet vart taua bort av brannvesenet. Det var trafikale utfordringar på staden, men klokka 20.05 melde Vegtrafikksentralen vest at vegen var open for fri ferdsle.

Meldinga om hendinga kom litt etter klokka 19.20.

Ulike beskjedar frå ulike meldarar gjorde det utfordrande å få oversikt over situasjonen. Difor rykte naudetatane ut i rikt omfang frå Kvam og Samnanger.

— Når det er mistanke om open eld, må beskjeden takast på alvor. I tillegg er det eit krevjande område der det kan vera utfordringar med sambandet, seier Myklebust.

Fyrst kom det twittermelding frå både Vest politidistrikt og 110 Vest om at det brann i ein bil i ein av dei fire tunnelane i gjelet. Kva tunnel det var snakk om, var dei ikkje heilt samde om, men fasiten var Fossgjeltunnelen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Tunnelen vart fort lufta ut av før vegen vart opna. Skiltet på køyretøyet vart inndrege.