Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) skrytte fredag av innbyggjarane i Bergen, der det er registrert ein markant nedgang i smittetala dei siste vekene. Bergensarane kan no feire jul i tråd med dei nasjonale tilrådingane. Foto: Marit Hommedal / NTB

Bergen lempar på tiltak etter markant smittenedgang

Smittetrykket i Bergen har dempa seg markant den siste tida. No er det så lågt at kommunen lettar på tiltaka og legg seg på dei nasjonale tilrådingane.

– Bergensarane har gjort ein solid innsats, og det skal vi alle ha ein stor takk for, sa byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på ein pressekonferanse fredag.

Innbyggjarane kan no ha inntil fem gjester på besøk, i tillegg til husstanden. Dei kan òg ta imot julebesøk på inntil ti personar to gonger i løpet av høgtida, slik dei nasjonale tilrådingane tilseier.

Skjenkestoppen blir flytta frå klokka 22.30 fram til midnatt. Serveringsstadene kan likevel ikkje sleppe inn nye gjester etter klokka 22.

Bergen har det siste døgnet registrert berre fem nye smittetilfelle, noko som er halvparten av det det var same dag førre veke. Det er òg to færre eit vekesnittet.

– Med dette bakteppet kan julefeiringa i Bergen no blir gjennomført i tråd med dei nasjonale tilrådingane, sa Valhammer, som samtidig nytta høvet til å ønskje alle bergensarane ei riktig god jul.

I november var smittetalet i Bergen langt over landssnittet, medan det no er langt under snittet, opplyste byrådsleiaren. For berre 14 dagar sidan var det 100 smitta per 100.000 innbyggjarar. Det er same nivå som det FHI definerer som eit høgt smittetrykk.

No ligg Bergen på 39 smitta per 100.000.