Byrådsleiar i Bergen Roger Valhammer (Ap) orienterer om nye smitteverntiltak for koronasituasjonen i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Bergen innfører munnbindpåbod og ber folk droppe klemmen

Bergen kommune har vedteke nye koronatiltak. Det blir påbod om munnbind, og serveringsstader må registrere gjester.

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) understrekar samtidig at det ikkje er aktuelt med like strenge tiltak som før i pandemien enno.

– Men vi er i ein situasjon der smitten breier om seg igjen. Både kommunehelsetenesta og sjukehusa melder om eit stort trykk som følgje av smittesituasjonen, seier Valhammer, og legg til at reglane trer i kraft frå måndag neste veke og varer i fire veker.

Bergen noterte torsdag ein ny døgnrekord i registrerte smittetilfelle, med 209. Fredag vart det registrert 133 smittetilfelle.

Helsebyråd Beate Husa kjem med nye tilrådingar til innbyggjarane til kommunen, i tillegg til dei forskriftsfesta reglane. Dei tilrår sterkt å bruke munnbind i alle offentlege samanhengar innandørs, og ber folk avgrense talet på nærkontaktar.

– Vi oppmodar alle til å halde meir avstand til personar utanfor sin eigen husstand, om å ha god hand- og hostehygiene og unngå å klemme andre enn sine næraste. Vi ber òg folk om å unngå å handhelse, og halde seg heime når dei er sjuke, seier Husa.

Valhammer seier òg at kommunen har fått med seg beskjedane frå pressekonferansen til regjeringa, og skal gå grundig gjennom korleis dei skal følgje opp moglegheita for bruk av koronasertifikat.

Dei lovar òg å følgje oppmodinga om å vaksinere dei over 65 med oppfriskingsdose, og dessutan å setje andre dose til dei mellom 16 og 17 år.