Byrådsleiar Roger Valhammer under pressekonferansen om koronasituasjonen i Bergen.Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Bergen forlengjer koronatiltaka

Smittetala i Bergen går i riktig retning, men byrådet vil ikkje lempe opp riktig enno. Dei forlengjer den lokale koronaforskrifta ut veka.

– No trur vi at vi kan sjå enden på denne runden med strenge lokale tiltak, sa byrådsleiar i Bergen Roger Valhammer (Ap).

Men heilt klar til å bli med i trinn 2 av den nasjonale gjenopninga no er likevel ikkje Bergen.

– Vi treng nokre kvardagar til å sjekke om dei låge smittetala har komme for å bli, sa byrådsleiaren.

– Derfor forlengjer vi vår lokale koronaforskrift med dei same tiltaka vi har i dag, til og med søndag, seier Valhammer.

Bergen held fram med desse reglane:

* Maksimalt fem personar på besøk i private heimar, med dei unntaka som gjeld for dei som er beskytta.

* Innandørs treningskampar, kampar og cupar for barn og unge under 20 år kan ikkje gjennomførast.

* Maks ti personar på idretts- og kulturarrangement utan faste tilviste sitjeplassar.

* Serveringsstader skal halde oversikt over besøkjande og forsikre seg om at gjestene kan overhalde ein meters avstand. Musikken må vere slik at ein kan snakke saman på avstand.

* Det er plikt til å bruke munnbind når det er fare for at einmetersregelen ikkje kan overhaldast.

* Skulane og barnehagane held fram på gult nivå ut veka.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Går dette rett veg, kan vi lette enno meir opp neste veke, slik at det frå måndag berre vil vere dei nasjonale reglane som gjeld i Bergen.

Tolv nye smitta

Det siste døgnet er det registrert tolv nye smitta i Bergen. Det er sju fleire enn dagen før, og fem fleire enn same dag førre veke.

– Når det gjeld førre trinn av gjenopninga, rakk vi omtrent ikkje å få med oss dette før vi måtte stramme inn. Viss alle held fram med å gjere ein innsats i Bergen, kan Bergen få vere med på dette trinnet, sjølv om noko av det blir utsett i fire dagar, sa byrådsleiaren.

(©NPK)