Berga vogntog i Kvam

Fylkesvegen vart stengd ved Båtavika i om lag ein time sundag kveld.

Årsaka var berging av eit vogntog på staden, melde Vegtrafikksentralen vest klokka 21.40.

Klokka 22.44 var vegen open for fri ferdsle att, etter at han fyrst vart opna i eitt felt.

Båtavika ligg mellom Bakka og Breievne, sør for Strandebarm.