Bekymra for bålbrenning

Politiet fekk i helga melding om at nokon hadde gjort opp eld på ein stad med mykje skog i Laupsadalen.

Meldaren var bekymra for at elden kunne spreia seg med vinden, i eit område der det er vanskeleg å komma til for å sløkka, fortel politioverbetjent Andor Helgheim i Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt.

– Det er fint å vera ute, men ein må vera ekstra forsiktig. Sjølv om ikkje bakken er så tørr, er gjerne trea tørre, minner Helgheim om.

Det generelle bålforbodet tok til å gjelda 15. april.