Ein positiv hurtigtest. Kommunane deler nå ut testar i stor skala. Foto: Erik Johansen / NTB / NPK

Barneskulane blir prioriterte når elevane skal massetestast

Barneskulane stiller først i køen når elevar og tilsette i skulen blir bedne om å koronateste seg før første skuledag.

Blir det mangel på sjølvtestar, skal desse prioriterast.

Helsedirektoratet oppmodar elevar og tilsette i skular og barnehagar til å koronateste seg 24 timar før første skuledag. På skular og andre stader i kommunane blir det no delt ut sjølvtestar før skulestart.

– Helsedirektoratet sender kvar veke ut sjølvtestar til alle kommunar. Det kjem leveransar også i veke 52, veke 1 og vekene etter, skrive Helsedirektoratet i eit brev til kommunane i landet.

Der understrekar dei at personar med symptom på covid-19 og tilsette i helse- og omsorgssektoren framleis skal prioriterast aller først når sjølvtestane blir delte ut, men at skular og barnehagar er tredje prioritet.

Men også innanfor denne gruppa tilrår Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) no ei prioriteringsrekkjefølgje dersom det ikkje er nok testar til alle:

1. elevar og tilsette på barneskulen

Artikkelen held fram under annonsen.

2. elevar og tilsette på ungdomsskulen

3. tilsette i barnehagar

4. elevar og tilsette på vidaregåande skule.

– Dersom det er større utbrot i enkelte aldersgrupper, kan kommunelegen prioritere annleis etter ei konkret vurdering av situasjonen, skriv Helsedirektoratet i brevet som gjekk ut til alle kommunane onsdag.

(©NPK)