Barnehage og skule på raudt nivå i Eidfjord

Ein tilsett knytt til ein sjukeheim i Eidfjord har testa positivt. Som fylgje av dette har kommunen sett i gang smitteverntiltak.

På heimesida informerer Eidfjord kommune om overgang til raudt nivå på skule og i barnehage. Tiltaket gjeld frå og med torsdag 6. mai.