Dette er ein artikkel for abonnentane våre

19. Juni 2019

Badehuset kan truleg ikkje brukast i sommar

Jondal kommune vil i dialog med Fylkesmannen, men klagen kjem ikkje til å verta trekt i eit møte.


Login HF