Det har vore ein auke i telefonsvindel den siste tida. Politiet og Telenor åtvarar mot sleipe metodar. Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB / NPK

Auke i telefonsvindel

Både Telenor og politiet melder frå om at dei har opplevd ein auke i tal svindelsaker den siste tida. Somme blir svindla for beløp i hundretusenkronersklassen.

I løpet av ein dag hadde over 200.00 Telenorkundar blitt ringt opp frå nummer med landskode frå Mosambik, skriv NRK Nordland.

Thorbjørn Busch er tryggleikssjef i Telenor, og skriv i ein e-post til NRK at svindlarane har nytta eit hol i forsvarssystema til Telenor.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Årsaka til at oppringingane passerte var at landskoden ikkje hadde blitt misbrukt til oppringingar med svindel tidlegare, og difor ikkje er svartelista i Telenor sitt sperresystem.

Denne angrepsmetoden blir kalla «Wangiri». Metoden går ut på at dei kriminelle ringjer ein gong og håper på at mottakaren skal ringe tilbake. Når dei gjer det, prøvar svindlarane å halde praten i gang så lenge som mogleg. Resultatet blir ei dyr telefonrekning for den uheldige.

Politiet melder òg frå om at telefonsvindel er eit aukande problem. Dei fortel om saker der folk har blitt svindla for over 100.000 kroner.

Politiadvokat Maria Skog seier at felles for mange av sakene er at personar blir ringt opp av ein mannsperson som oppgir at han jobbar for politiet eller Økokrim.

Dette er ein metode som blir kalla for «Fishing». Denne metoden går ut på at kriminelle gir seg ut for å vere nokon andre, i eit forsøk på å få deg til å gi frå deg noko du ikkje burde. Døme på dette kan vere brukarinfo til Bank-Id, kortnummer eller få deg til å overføre pengar.

Skog råder deg som har blitt utsett for slik svindel om å ta kontakt med bank og politi. Det kan dessutan vere lurt å ta ein prat med eldre i sin omgangskrins om telefonsvindel.

(©NPK)