Åtvarar mot festing

Dersom folk samlast til private festar, vil politiet rykka ut og avslutta festen, og vurdera å gi førelegg dersom ein meiner smittevernlova er broten, fortel politioverbetjent Ann-May Garen i Kvam, Samnanger og Tysnes lensmanndistrikt.

Ho fortel at politiet har fått informasjon om at folk byrjar samlast til fest.

– Me har ikkje fått konkrete tips. Då ville me ha rykt ut. Men me ser for oss at det kan verta ei utfordring i vår. Etter kvart som tida går, vert det vanskelegare å halda seg i kvar si hole. No i påsken har folk fri, og det er tradisjon for å møtast på denne måten, seier Garen.

Ho oppmodar folk om å retta seg etter retningslinene til styresmaktene om å unngå private festar. Ein kan samlast i grupper på inntil fem personar og halda avstand.

Garen melder om ei roleg helg i Kvam. Politiet har patruljert på Kvamskogen og i bygdene.

– Det er veldig stille, og folk held seg stort sett innandørs, seier ho.