Lengre fotturar i fjellheimen og skogen aukar litt i popularitet, frå 52 prosent i 2014 til 55 prosent som seier dei har vore på slik tur i 2020. Illustrasjonsfoto: Andrea Sæverud / NPK

Åtte av ti går fottur i skog og fjell – men stadig færre er på bærtur

Åtte av ti nordmenn har vore på kortare fottur i fjellet eller i skogen det siste året, eller vore på kortare spasertur. Men stadig færre plukkar sopp og bær.

Ei fersk oversikt frå Statistisk sentralbyrå (SSB) over deltakinga til nordmenn i ulike fritidsaktivitetar tyder på at utandørs aktivitetar i nærleik til naturen står svært høgt i kurs.

Heile 79 prosent svarer at dei har vore på kortare fottur i skogen eller på fjellet, eit tal som har halde seg stabilt dei siste sju åra. Lengre fotturar i fjellheimen og skogen aukar litt i popularitet, frå 52 prosent i 2014 til 55 prosent som seier dei har vore på slik tur i 2020.

Delen som seier dei har vore på kortare spasertur har falle noko, frå 85 prosent i 2014 til 77 prosent i 2020.

Tidlegare års undersøkingar har vist at vi er eit temmeleg medvite folk, der 80 prosent trenar eller mosjonerer minst ein gong i veka. Det er ganske jamt fordelt mellom kjønna, berre nokre tydelege stereotypiar, der menn dominerer jakt og fiske, medan kvinner er meir opptekne av sanking.

Delen som har vore på bær- eller sopptur har gått ned, frå 34 til 29 prosent, og det same med fisketurar: Dei er det no 37 prosent som seier dei har vore på det siste året, medan 43 prosent svarte det same i 2014.

Men utandørs vatn tiltrekkjer folk, og bading i salt- eller ferskvatn er det heile 71 prosent som seier dei har drive i 2020, litt fleire enn i åra før.

(©NPK)

Litt færre av oss driv med bærplukking, endå skogen og fjellet har bogna av bær i haust. Arkivfoto: Paul Kleiven / NTB / NPK