30. mars 2020

– Situasjonen er dramatisk

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Drosjeeigar Hallgeir Torpe i Øystese har svært rolege dagar. All fast transport har stoppa opp, både for private og offentleg betalte reiser.


30. Mars 2020

Landbruket: – Slit med å skaffa nok fruktplukkarar

Fruktbønder som er avhengige av sesongarbeidarar, kan gå vanskelege tider i møte.


30. Mars 2020

Nytt koronatilfelle i Kvam

Minst fem har koronaviruset, syner nye tal måndag.


30. Mars 2020

No er avgjerda om kystsoneplanen teken

Sjømatnæringa og fleire oppdrettskommunar fekk gjennomslag for ei rekkje endringar.


30. Mars 2020

Kollektivtrafikken i Noreg kan stanse opp på grunn av pengemangel

redaksjon@hf.no

Tapa i dei fylkeskommunale kollektivtransportselskapa er no så store at selskapa vurderer «svært store kutt» i tilbodet.


30. Mars 2020

Store verdiar på rot i Kvam

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Den samfunnsmessige nytten av skogbruket i Kvam kan nå 70 millionar kroner i året, ifølgje hovudplanen for skogsvegar.


29. Mars 2020

Nav veit ikkje når permitterte får dagpengar

NPK-NTB

redaksjon@hf.no

Pågangen frå arbeidstakarar som har vorte permitterte, er så stor at Nav ikkje veit når dei vil få dagpengar. Ein kan likevel få forskot.


29. Mars 2020

Kyrkjeklokkene skal ringe éin gong i veka for håp

NPK-NTB

redaksjon@hf.no

Koronaepidemien har ført til stengde kyrkjer og stille klokketårn i Noreg. No skal kyrkjeklokkene ringe kvar laurdag klokka 17 for å symbolisere håp.


29. Mars 2020

Ekspertgruppe skal vurdere om elevar kan vende tilbake til skulen

NPK-NTB

redaksjon@hf.no

Regjeringa har sett ned ei ekspertgruppe som skal fremje forslag til vidare tiltak i barnehagar og skular under koronakrisa.


28. Mars 2020

Fristen for å byta dekk er utsett

NPK-NTB

redaksjon@hf.no

Fristen for å skifte dekk er utsett til 1. mai på grunn på grunn av koronatiltak


27. Mars 2020

Totalt fire smitta i Kvam

I kveld kom det fjerde positive koronaprøvesvaret.


27. Mars 2020

Vonbrot vart til blinkskot

Det beste sportsbiletet i Noreg i 2019 vart teke av kvemmingen Vegard Wivestad Grøtt.


27. Mars 2020

To nye smitta i Kvam

To nye personar har testa positivt på koronaviruset, opplyser ordførar Torgeir Næss (Ap) fredag føremiddag.