23. Mars 2019

Knuste rekordår med auke på 18 prosent

- Heider og ære må gå til personalet, seier hotelldirektør Arnstein Birkeland ved Thon Hotel Sandven.


22. Mars 2019

Høg frivilligaktivitet i Jondal

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Jondal kommune har 65 aktive lag og foreiningar som årleg sørgjer for fleire tusen tiltak og aktivitetar for alle aldrar og på tvers av alle grendene. Frivilligsentralen koordinerer mange av tiltaka.


22. Mars 2019

Skeptisk til konkurransenekt

Jondal kommune skal ikkje driva eller eiga selskap som konkurrerer med Energiselskapet Hardanger AS (EH).


22. Mars 2019

- Betre, men prinsippa er dei same

Kari Mostad (MDG) synest ikkje krympinga gjer akvakulturområdet ved Kvamsøy mykje betre.


21. Mars 2019

Kvamsøy kjem dårleg ut på ei rekkje punkt

Næringsinteressene trumfar diverse negative følgjer av oppdrettsanlegget nær Kvamsøy, meiner rådmannen. Men kva vil Fylkesmannen meina?


21. Mars 2019

Ønsker seg kortreiste turistar

- Me vil heller ha turistar frå Haugesund enn frå Beijing, seier Åsmund Bakke, leiar i Folgefonna Ecotoruism AS (FE).


20. Mars 2019

Fasar ut sentral på Torsnes

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Telenor Norge AS har vedteke å leggja ned sentralen på Torsnes 31. desember. Det vil ikkje verta gjort feilretting på denne frå 1. mai.