23. Februar 2020

Sjukehusobservatør i Afrika

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Emilia McClellan Steine frå Norheimsund hadde lyst til å gjera noko spanande i eit pauseår etter vidaregåande. Svaret vart Afrika.


22. Februar 2020

Oppdrett ved Lausanakken: Korallar og straum gjev meirarbeid

Utgreiinga av oppdrett ved Lausanakken kan underkommunisera naturmangfaldet.


22. Februar 2020

Tilsette strevar med nynorsk i nye fylkeskommunar

NPK

redaksjon@hf.no

Fleire tilsette strevar med å skrive god nynorsk etter samanslåinga av Vestfold og Telemark, skriv NRK.


22. Februar 2020

Fleire tipsar om skattefusk

NPK-NTB-Marius Helge Larsen

redaksjon@hf.no

Tipsa strøymer inn til Skatteetaten etter at dei innførte ei ny og enklare løysing for å varsle om svart arbeid, ulovleg utleige og anna skattefusk.


21. Februar 2020

Startar AUF i Kvam

Leiar i ungdomsrådet, Håvard Botnen, må passa på hattane sine når han no trer inn i partipolitikken.


21. Februar 2020

Sa nei i fjor – no vil politikarane likevel vurdera kjøken i Strandebarm

I fjor sa fleirtalet eit tydeleg nei. No vil eit samla heradsstyre vurdera eit fullverdig kjøken på Strandebarmheimen.


20. Februar 2020

Hardangerbadet er mellom dei billegaste i landet

Yngve Garen Svardal

redaksjon@hf.no

Ei stor prisundersøking viser at Hardangerbadet er mellom dei billegaste i landet for familiar som vil gå og bada. – Dette viser at me har treft bra.


20. Februar 2020

Jondal skule skal verta betre

Etter at sjokkbeskjeden hadde lagt seg, såg dei tilsette på Jondal skule at hjelpa dei skal få, er positiv.


20. Februar 2020

Litt betre helse for oppdrettsfisk på delar av Vestlandet

NPK

redaksjon@hf.no

Døyinga i norsk fiskeoppdrett var høg også i 2019. Samanliknbare tal med 2018 tyder på ei lita betring, særleg i nokre kystområde som tidlegare hadde svært høg døying. Hordaland og Rogaland er område med positiv utvikling.


20. Februar 2020

Meiner Voss bør ut av Hardangerrådet

Medan kvemmingane vil halda fram i Hardangerrådet, meiner rådmannen i Voss herad at vossingane bør trekkja seg ut.


20. Februar 2020

I år kan du få att på skatten allereie i april

NPK-NTB

redaksjon@hf.no

Skatteetaten tek i år i bruk ein ny type skattemelding. Alt skal gå raskare – også tilbakebetaling til dei som er trekte for mykje i skatt.


19. Februar 2020

AUF er kritiske til lakseskatt-nei frå moderpartiet

NPK-NTB

redaksjon@hf.no

Arbeidarpartiet seier nei til modellen som er lagt på bordet for innføring av grunnrenteskatt for oppdrett. AUF meiner det er eit feiltrinn frå moderpartiet


18. Februar 2020

Falske alarmar kostar flesk

Nesten halvparten av brannutrykkingane i Kvam sidan 2016 har vore grunnlause. Brannsjef Bjørn Johansen trur utrykkingane har kosta minst ein halv million kroner.