22. November 2019

– Forhåpentlegvis har nokon vakna

Kontrollutvalet er ikkje imponert over funna i revisjonsrapporten om skuleprosjektet i Jondal kommune.


21. November 2019

Førarprøven er berga

– Klumpen i magen er borte, konstaterer trafikkskulelærar Benedikte Kofod.


21. November 2019

Vil tillata båtgarasje og trassa fylkesmann

Rådmannen snudde frå ja til nei, men politikarane er positive.


20. November 2019

Knapt fleirtal mot lang tunnel

Eit knapt fleirtal seier nei til lang tunnel under Kvamskogen.


20. November 2019

Medisin i 40 år


20. November 2019

Bønder fekk stønad


19. November 2019

Mæland vil læra av kommunane

Håkon Norheim

norheim@hf.no


19. November 2019

Ventar rapport om rolleblanding

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Styret i bompengeselskapet Ferde AS mistenkjer at tilsette og tillitsmenn i selskapet kan ha handla ulovleg eller kritikkverdig. Advokatar skal difor gjera ei uavhengig, objektiv vurdering av tilhøva i selskapet.


18. November 2019

Budsjettet: Må ta pengar frå sparegrisen

Dei økonomiske utsiktene er ikkje lyse. Rådmannen manar til snarlege åtgjerder, men føreslår ikkje strukturendringar dei neste fire åra.


18. November 2019

Samlar næringsdrivande i Ålvik

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Ålvik og Ytre Ålvik næringsråd kan verta stifta 26. november, så framt det kjem nok folk på oppstartsmøtet og interessa er stor nok.


17. November 2019

Sjølvgjord sag er velgjord sag

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Tradisjonelt handverk treng tradisjonelle verktøy, meiner ekspertane. Hardanger fartøyvernsenter (HF) i Norheimsund skipa til eit seminar i å laga grindsager denne veka.


16. November 2019

Gudshuset på haugen fyller år

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Sundag vert det feira at Norheimsund kyrkje er 30 år gamal.