19. Juli 2019

Vil unngå farlege situasjonar med kuvitreglar

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Kva gjer du om du uventa møter ein flokk kyr på tur i fjellet? Kuvitreglane gjev svar på akkurat det.


18. Juli 2019

Brukthandlaren på Espeland

Der dalingar til 1954 lærte rekning og landkunne, falbyr Åsta Mælen no alt frå langbenker, dukar og dokker til bøker, servise og karaflar.


18. Juli 2019

Leon padla frå Drammen til Ålvik

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Medan andre nyttar bil, buss, tog eller fly for å koma seg på sommarferie, tok Leon Jacobsen årene fatt og padla frå Drammen til Ålvik.


18. Juli 2019

Biofish unngjekk konkurs

Odda plast AS meinte Biofish AS burde slåast konkurs, men fekk ikkje medhald i retten.


18. Juli 2019

- Ikkje gå vidare med badehusdispensasjon!

Badehuset må verta del av ein reguleringsplan og ikkje velsignast gjennom ein dispensasjon, meiner Fylkesmannen.


17. Juli 2019

- Skisenteret er ikkje dimensjonert for stor cruisetrafikk

Åsmund Bakke har ingenting mot cruiseturisme, men meiner skisenteret er feil trekkplaster.


17. Juli 2019

Trio med svar på det meste

Internett endrar rolla til turistinformasjonen. Få spør i dag etter til dømes overnattingshjelp, medan lokalkunnskap vert viktigare.


14. Juli 2019

- Tving farten ned med humpar

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Høg fart krev tiltak på Oma, meiner grendeutvalet.


11. Juli 2019

Synergisk samarbeid

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

To personar. To bedrifter. Eitt kontorfellesskap og eit samarbeid som gjer begge betre. Éin pluss éin vert ti i dette høvet, ifølgje Styrk Egil Andersen.