24. Mars 2019

Gjer ideologisk bosval

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Valet står tysdag mellom det velorganiserte, interkommunale Bir AS og risikoen for å få inn mindre seriøse renovatørar med billeg, utanlandsk arbeidskraft og dårleg lokalkunnskap.


24. Mars 2019

Vil satsa på Vassel, men får motstand

Vassel gard ynskjer betre kapasitet i form av mellom anna fleire hyttetomter og bryggje.


23. Mars 2019

Knuste rekordår med auke på 18 prosent

- Heider og ære må gå til personalet, seier hotelldirektør Arnstein Birkeland ved Thon Hotel Sandven.


22. Mars 2019

Høg frivilligaktivitet i Jondal

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Jondal kommune har 65 aktive lag og foreiningar som årleg sørgjer for fleire tusen tiltak og aktivitetar for alle aldrar og på tvers av alle grendene. Frivilligsentralen koordinerer mange av tiltaka.


22. Mars 2019

Skeptisk til konkurransenekt

Jondal kommune skal ikkje driva eller eiga selskap som konkurrerer med Energiselskapet Hardanger AS (EH).