24. januar 2020

Delte ut etikkverktøy

Kan du stå inne for alt du gjer om det vert offentleg kjent?


24. Januar 2020

Sp varslar utsetjing i pelsdyrsaka

NPK

redaksjon@hf.no

Geir Pollestad (Sp) varslar at Stortinget truleg vil utsetja pelsdyroppgjeret. Han forventar no ei betre ordning enn henne regjeringa har lagt på bordet.


23. Januar 2020

Hardanger AKS slår alarm: – Arbeider dugnad på grunn av mannskapsmangel

Hardanger AKS AS (HA) går med overskot takka vere dugnadsinnsats, men har for dårleg råd til vedlikehald, branntryggleik, lukking av avvik og å gje brukarane det dei har krav på, ifølgje leiinga.


23. Januar 2020

Blomar + klede = sant

Det vonar i alle fall Audhild Arnesen og Lena Olofsson, som har slått saman klesbutikken Nero klær og blomebutikken Min blom.


23. Januar 2020

Rådmenn meiner framtidige kommunereformer må styrast meir av staten

NPK-NTB

redaksjon@hf.no

Noregs rådmannsforum meiner forskjellane i Kommune-Noreg har vorte større etter reforma, og dei meiner neste runde må verta sterkare styrt av staten.


23. Januar 2020

To ferjer truleg tidlegast i 2021

Det vert truleg ikkje to ferjer på jondalssambandet før tidlegast i 2021.


23. Januar 2020

«Sikkert vårteikn»: Industrien vil ha «ekstremt nøkternt» lønnsoppgjer

NPK-NTB-Marius Helge Larsen og Alexander Vestrum

redaksjon@hf.no

Toppsjefen i Norsk industri, Stein Lier-Hansen, ber om at lønnsoppgjeret i år vert «ekstremt nøkternt». – Eit sikkert vårteikn, svarer LO-sjefen.


22. Januar 2020

Uroar seg over Skeie-jord

Fylkesmannen har ikkje sans for tunnelinnslag ved Skeie i Steinsdalen.


22. Januar 2020

Sp-representant bekymra for nynorsken i ny læreplan

NPK-Margunn Sundfjord

redaksjon@hf.no

Kunnskapsministeren meiner den nye læreplanen i norsk sikrar meir lik vurderingspraksis for bokmål og nynorsk i skulen. Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) er ikkje trygg på at den nye planen vert bra for nynorskbrukande elevar.


22. Januar 2020

Mangel på bussjåførar i bygd og by

NPK

redaksjon@hf.no

Noreg treng 1.000 fleire bussjåførar kvart år. I Firda Billag er gjennomsnittsalderen 59 år. To av sjåførane er 74 år.


22. Januar 2020

Raudt vil ha rask Northconnect-avklaring

NPK-NTB-Eirik Husøy

redaksjon@hf.no

Ap seier nei til den omstridde Northconnect-kabelen mellom Noreg og Storbritannia. Dermed kan det vere fleirtal på Stortinget for å skrinleggje prosjektet.


22. Januar 2020

Vil selja Kvamsøy-tomt til heradet

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no


21. Januar 2020

Biofish får redusert smoltspelerom

Smoltprodusenten får mindre vatn enn ynskeleg og må redusera reguleringshøgda i Eidesvatnet.


21. Januar 2020

Reinhaldarar feira feiande flotte eksamensresultat

Åtte reinhaldarar i Kvam herad er eit langt steg nærare å kunna kalla seg reinhaldsoperatørar.