26. mai 2019

Dei fleste køyrer for fort - private må ta ansvar

Dei som driv Steinstø fruktgard og Steinstø kakebu, har ansvar for at trafikktryggleiken i Steinstø vert vareteken.


26. Mai 2019

Trenar på arbeidslivet

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Daniel Olsen (14) vil bli trafikkflygar, og har alt blinka seg ut ei pilotutdanning ved Universitetet i Tromsø.


26. Mai 2019

Ingen frå Kvam på seminar

Kvifor deltok ingen frå administrasjonen på Hardangerfjordseminaret dersom Kvam herad manglar akvakulturkompetanse?


25. Mai 2019

Kalla inn til tunnelmøte på fire dagars varsel

Tysdag skal folkevalde i både Kvam og Samnanger orienterast om kommunedelplanen for Tokagjelet.


25. Mai 2019

- Motarbeider trafikktryggleik

Ordførar Jostein Ljones (Sp) er forundra over motsegna frå Fylkesmannen til forenkla gang- og sykkelveg på Kvamskogen.


24. Mai 2019

Synest turistbåtbidrag er lite

Hardanger vil bidra med ein halv million til turistbåtruta. Ut frå ambisjonane og tydinga av sambandet er summen låg, meiner fylkesrådmannen.


24. Mai 2019

- Helse i Hardanger er eit unikt høve

Dagens helsetilbod er avgrensa for enkelte pasientgrupper. I Helse i Hardanger kan ein finna nye løysingar, trur Randi-Luise Møgster i Helse Bergen HF.


23. Mai 2019

Vil ha stor kultursal i ny skule

Kvam kan gå glipp av store kulturproduksjonar i mangel på eit stort nok lokale, meiner kulturskulerektor Rolf K. Seldal.


23. Mai 2019

Ber statsråden gripa inn i rettssak

Justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr (Frp) bør stoppa tilsetjinga av ny sorenskrivar i Haugalandet og Sunnhordland tingrett.


22. Mai 2019

Dømd for køyring i rusa tilstand i Øystese

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Mannen fekk 36 dagar i fengsel for å køyra gjennom Øystese sentrum med narkotika i blodet.


22. Mai 2019

Minoritetsklasse vert nedlagd

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Kvam vidaregåande skule mistar tilbodet om ein innføringsklasse for minoritetsspråklege elevar frå hausten.


22. Mai 2019

Må kanskje betala 1,7 millionar i leige

Førebelse budsjett tilseier at Hardangerbadet AS må betala kring 1,7 millionar kroner i husleige til det kommunale føretaket.


22. Mai 2019

Tipsa om konkurrenten

Kjosås maskin AS stod bak tipset som førte til at Kvam herad førte tilsyn med Berge entreprenør AS.