19. September 2019

Vurderer sommarferje

Ei ekstra sommarferje vert vurdert mellom Tørvikbygd og Jondal.


19. September 2019

Vil tilsetja ny feiar


18. September 2019

Må flytta pengar til Oddland

Skal gamle vedtak gløymast og pengar flyttast til bygging av gang- og sykkelveg frå Oddland til Lidarende?


18. September 2019

Ja til Kvamsøy, nei til ålvikveg

Lingalaks AS får gjennomslag for oppdrettsareal like ved Kvamsøy. Damvegen i Ålvik må ut av kommuneplanen.


18. September 2019

Ein flaum kan ha sin misjon

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Framneselevar rydda vekk siloballplast i Vikøyfjøra etter uvêret nyleg – med kommunal betaling.


16. September 2019

– Det var så vidt det gjekk bra

Det heldt på å gå gale då Amanda Økland Nernes (11) skulle kryssa vegen som går ned til ferjekaien i Tørvikbygd.


15. September 2019

Søkjer om hyttemillion

Håkon Norheim

norheim@hf.no


15. September 2019

Opne sluser stengde vegar

Kvam har gått klar både dramatikk og ein del E16-trafikk i det kraftige regnvêret.


15. September 2019

– Vern jorda!