Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet hadde torsdag ei felles markering på Youngstorget for dei streikande bussjåførane. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Alle partane i busskonflikten skal møtast hos Riksmeklaren onsdag

Riksmeklaren har bede partane i busskonflikten til eit møte onsdag klokka 12. Over 8.000 bussjåførar er i streik rundt om i landet.

Riksmeklar Mats Wilhelm Ruland stadfestar overfor NTB at han har bede partane om å stille i eit møte hos han onsdag.

– Bakgrunnen er at konflikten har gått føre seg i noko tid. Det er ein stor konflikt som rammar tredjepart. Eg ønskjer ein status frå partane og vil høyre om det er grunnlag for å ta opp att meklinga, seier han.

Ruland understrekar at det ikkje er partane som har teke initiativ til møtet, men at det kjem frå han og er grunngitte med omfanget på konflikten og smittesituasjonen.

Søndag 20. september vart det brot i meklinga mellom NHO Transport og Spekter på arbeidsgivarsida, og Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet på arbeidstakarsida.

Alle partane stadfestar overfor NTB at dei deltek i møtet. Det er gått over ei veke sidan bussjåførar i Viken og Oslo gjekk ut i streik, og store delar av kollektivtrafikken vart lamma.

I helga vart streiken trappa opp, og ytterlegare 4.500 bussjåførar slutta seg til dei 3.800 sjåførane som allereie hadde lagt ned arbeidet.

(©NPK)