532 nye koronasmitta registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til måndag registrert 28.963 koronasmitta personar her i landet. Det er ein auke på 532 melde tilfelle siste døgn.

Det er 14 fleire enn dagen før og 42 fleire enn natt til måndag for ei veke sidan, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS). Dei siste sju dagane er det registrert til saman 3.641 nye smittetilfelle i Noreg.

Søndag var 127 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus i Noreg, som var ein auke på ti pasientar frå dagen før. Rundt 1,9 millionar personar er til no testa for koronavirus her i landet.

Til saman er 295 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars, ifølgje førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19 er ikkje alltid mogleg å slå fast. Vel halvparten, 53 prosent, av dei døde er menn, og folk i 80-åra utgjer den største gruppa.

(©NPK)