Det er store forskjellar mellom yrkesgruppene i talet på arbeidssøkarar per ledige stilling. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

51 arbeidssøkjarar per ledige stilling innan reiseliv og transport

Medan det for sjukepleiarar no er fleire ledige stillingar enn det er søkjarar, er det 51 arbeidssøkjarar per ledige stilling i reiseliv og transport.

– Då arbeidsløysa var på det høgaste i april 2020, var det 20 arbeidssøkjarar per ledig stilling i Noreg. Sjølv om dette er klart redusert, er forholdstalet framleis svært høgt. Arbeidsmarknaden kan beskrivast som summen av tilbod og etterspurnad etter arbeidskraft, og akkurat no er det særleg tilbodssida som er ekstremt høg, seier statistikksjef Ulf Andersen i Nav til Navs nettmagasin Memu.

I snitt er var det i desember ni arbeidssøkjarar per ledige stilling. Det er nesten fire gonger så høgt som i januar og februar i fjor, før koronakrisa slo inn.

Likevel viser Nav-tala at arbeidsløysa er skeivt fordelt. I yrke innan helse, pleie og omsorg er det 1,9 arbeidssøkjarar per ledige stilling. For enkelte yrke, mellom anna sjukepleiarar, er det langt fleire ledige stillingar enn det er arbeidssøkjarar.

Innan reiseliv og transport er situasjonen motsett. Der er det heile 51 søkjarar per ledige stilling.

– Blant arbeidssøkjarar med yrke innan reiseliv og transport, serviceyrke, leiarar, og butikk- og salsarbeid er det no svært mange arbeidssøkjarar for kvar ledig stilling. Dette er dei yrkesgruppene som har vore, og framleis er, mest påverka av koronapandemien. Her vil konkurransen om dei ledige stillingane vere svært høg, seier Ulf Andersen.

(©NPK)