Ventar smittetopp rundt månadsskiftet

I helga er ni nye smittetilfelle påviste i Kvam. Laurdag melde Ullensvang kommune om 19 positive testar.

Kvam herad melde måndag om ni nye smittetilfelle som er påviste i helga. Eitt av tilfella er i ein husstand med tidlegare smitte. Dei åtte andre er fordelte på tre ulike husstandar og har ulike smittevegar, ifylgje pressemeldinga.

I Ullensvang kommune er smitten stigande. Torsdag vart det meldt om 17 nye tilfelle, og både fredag og laurdag vart det meldt om 19 positive testar.

I den siste pressemeldinga frå Ullensvang kommune skriv ordførar Roald Aga Haug at totalt 67 personar sit i isolasjon. Kommunen reknar med ein smittetopp rundt månadsskiftet.