Dette er ein artikkel for abonnentane våre

25. Juni 2019

- Viktig å læra vekk tradisjonelt handverk


Fylt med treverk og med høvelbenkar spreidde i rommet, står undervisningsverkstaden på Hardanger fartøyvernsenter klar til å ta imot nye studentar til det nye fagskuletilbodet Klassisk bygningshandverk og restaurering.


Login HF