Dette er ein artikkel for abonnentane våre

08. August 2019

- Når folk står på slik, vert det siger til slutt


Aksjonsgruppa og innbyggjarane i Vikøy har ikkje gjeve opp kampen for betre trafikktryggleik. SV gav tysdag åndeleg støtte til aksjonistane.


Login HF