Dette er ein artikkel for abonnentane våre

27. Mai 2019

- Heilt urimelege parkeringsreglar

Endringar i parkeringsforskrifta gjer det vanskelegare for grunneigarar å ta betalt for parkering på eigedommen. Det får Erling Froestad, som driv parkeringsplass på Bjørke, til å reagera.


Login HF