Publisert 03. juli 2019 kl. 19.32.

- Farleg for folk

Ytre Ålvik grendelag ynskjer gang- og sykkelveg med lys mellom avkøyrsla til Krokatveitvegen og grendehuset. I eit innspel til trafikksikringsplanen viser laget til at det er planlagt utviding av breidda til fylkesvegen på strekkja. Vegen er farleg for folk, meiner laget.