Publisert 03. juli 2019 kl. 19.32.

- Farleg for folk

Ytre Ålvik grendelag ynskjer gang- og sykkelveg med lys mellom avkøyrsla til Krokatveitvegen og grendehuset. I eit innspel til trafikksikringsplanen viser laget til at det er planlagt utviding av breidda til fylkesvegen på strekkja. Vegen er farleg for folk, meiner laget.
Siste Nytt:

03. Juli 2019

Maurtua Herand

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no


02. Juli 2019

Traktorførar i dødsulukke er frifunnen

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no


02. Juli 2019

Kan verna meir jondalsskog

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no


01. Juli 2019

- Dette er i mi ånd!

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no