Dette er ein artikkel for abonnentane våre

10. Juni 2019

- Arealsak, ikkje næringssak

Naturvernforbundet meiner folket bør få svara på spørsmålet om oppdrett ved Kvamsøy. Ordføraren viser til at saka er ein liten del av ein stor kommuneplan med mange omstridde tema.


Login HF