19. oktober 2019

Apotek set influensavaksine

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Du treng ikkje oppsøkja legen for å sikra deg mot sjukdom.


19. Oktober 2019

– Smakar framleis myr

Kvam herad finn ingenting gale med vatnet i Ålvik, men «feilmeldingane» kjem enno.


19. Oktober 2019

Gjer det ekstra godt i Øystese

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Coop Extra Øystese har hatt ein auke i omsetnaden på 2,3 prosent så langt i år samanlikna med fjoråret.


18. Oktober 2019

Avsluttar drifta 1. november

Hotellet i Jondal vert stengt inntil vidare frå 1. november.


18. Oktober 2019

– Pengar som verkeleg monnar

Sundag kjem bøsseberarar på dørene i Kvam. I år går pengane til å styrka kvinner i utsette område.


18. Oktober 2019

Vik ikkje frå investeringsplan

Det er avgjerande å fullføra planane for skule og fleirbrukshall, meiner jondalspolitikarane.


18. Oktober 2019

Handhelsinga overstått – no ventar alvoret

27 makthavarar har funne plassane i Kvam rådhus.


17. Oktober 2019

Stengde døra for budsjettdebatt

Kostnadene med reinhald, kjemikaliar og telefon er mellom opplysingane styret i Kvammabadet KF vil halda hemmelege.


17. Oktober 2019

Golis fekk maktposisjon i Vestland

Natalia A. Golis (MDG) frå Kvam vart som venta vald til den fyrste fylkesvaraordføraren i Vestland fylkeskommune denne veka.


17. Oktober 2019

Samla i kampen for lokalt tilbod

Særleg for rekrutteringa til vidaregåande skular er eit lokalt førarprøvetilbod viktig.


17. Oktober 2019

Vil dekkja advokatutgifter for Handegard

Sigrid Brattebø Handegard bør få dekt 30.000 kroner i advokatutgifter i samband med varslingssaka.


16. Oktober 2019

Veg ved bostippen er krevjande og dyr

Håkon Norheim

norheim@hf.no


16. Oktober 2019

– Råkar ålmenta og tek lite styring

Fylkesmannen fremjar motsegn til «bresenterplanen» ved Hardanger House.


15. Oktober 2019

Vasstankar sette ut i Ålvik

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Mange opplever vond lukt og smak på vatnet i Ålvik.


15. Oktober 2019

Legg ned lokal dialyseavdeling

– Det kom som eit sjokk. Eg var ikkje førebudd på noko slikt, seier dialysepasient Gaute Fagervik.