14. november 2019

Utval står opp frå dei døde

Berre Sp røysta mot mirakelet. Fleirtalet ber rådmannen oppretta eit nytt utval for miljø, plan og bygg (MPB), åtte månader etter at eit liknande utval vart vedteke nedlagt.


13. November 2019

– Stopp felles leiing!

To tingrettar, advokatar og regionråda er misnøgde med at prosessen med felles leiing mellom Haugland og Sunnhordland tingrett går sin gang.


13. November 2019

Gjev opp kamp om mur

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Kan tungtrafikk påverka ein mur som ligg på oppsida av vegen trafikken køyrer på?


12. November 2019

Treng nye leikeapparat i barnehagen

Berre eitt av leikeapparata i barnehagen i Jondal er godkjent. Dei andre må fjernast.


12. November 2019

Kongeleg påskjøning til jondøling for stor innsats

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Norunn Vetlesand frå Jondal vart 15. oktober tildelt Kongens fortenestemedalje for å ha hjelpt sårbare born og unge.


12. November 2019

Vil bruka strandryddekroner på betre granulathandtering

Kva tiltak og krav har Kvam herad for å hindra spreiing av gummigranulat frå kunstgrasbanar? spør Kvam SV ordføraren.


11. November 2019

Utbygging av setjefiskanlegg framkallar sterke protestar

Utvidinga av setjefiskanlegget i Herand møter kvist både på statleg og lokalt nivå.


11. November 2019

Bilvelt i Kvam

Ein bil har treft ein stein og velta i Ålvik.


11. November 2019

Friskule og møtestad inn i ungdomsrådet

Kvam ungdomsråd får både nye vedtekter og medlemer tysdag.


11. November 2019

– Lausanakken-motsegn?

Hordaland fylkeskommune ber Jondal kommune om eit møte så snart som råd, for å drøfta saka om å opna for akvakultur i fjorden utanfor Solesnes.


11. November 2019

Ulovleg køyring


11. November 2019

Mostad vil erklæra krise

Kvam herad bør slå fast at det er klimakrise, meiner Kari Mostad (MDG).