Mowi varslar kraftig resultatfall

Sjømatselskapet Mowi varslar at det ligg an til eit kraftig fall i resultatet for fjerde kvartal.

I ei børsmelding måndag morgon skriv lakseoppdrettaren at det operasjonelle driftsresultatet i fjerde kvartal i fjor ligg an til å bli på rundt 49 millionar euro. Det er eit kraftig fall frå fjerde kvartal i 2019 då resultatet enda på 166 millionar euro.

På førehand var det ifølgje TDN Direkt venta eit operasjonelt driftsresultat på 65 millionar euro, skriv Dagens Næringsliv.

Artikkelen held fram under annonsen.

I alt slakta Mowi 127.000 tonn fisk i fjerde kvartal, medan dei tidlegare hadde anslått at dei ville slakte 128.900 tonn.

(©NPK)