Mowi varslar kraftig resultatfall

Sjømatselskapet Mowi varslar at det ligg an til eit kraftig fall i resultatet for fjerde kvartal.

I ei børsmelding måndag morgon skriv lakseoppdrettaren at det operasjonelle driftsresultatet i fjerde kvartal i fjor ligg an til å bli på rundt 49 millionar euro. Det er eit kraftig fall frå fjerde kvartal i 2019 då resultatet enda på 166 millionar euro.

På førehand var det ifølgje TDN Direkt venta eit operasjonelt driftsresultat på 65 millionar euro, skriv Dagens Næringsliv.

I alt slakta Mowi 127.000 tonn fisk i fjerde kvartal, medan dei tidlegare hadde anslått at dei ville slakte 128.900 tonn.

(©NPK)