Administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv seier at november og desember er heilt svarte månader for reiselivet. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Framleis tøffe tider for reiselivsbedriftene

Ei ny undersøking viser at kvar fjerde bedrift har permittert meir enn 75 prosent av staben.

Betydeleg gjestesvikt, stengde hotell, matstader og uteliv, mange permitterte, fare for oppseiingar og frykt for konkursar er svara på NHO Reiseliv sin medlemsundersøking, skriv NRK.

Kristin Krohn Devold seier til kanalen at november og desember er heilt svarte månader. Ho er positiv til at myndigheitene har kome med ein ny tiltakspakke, men seier det er eit problem at pengestøtta ikkje blir utbetalt før i januar.

– Det er veldig viktig at reiselivsbedriftene får kompensasjon og hjelp no, slik at dei er der når vi kan komme tilbake, seier Krohn Devold.

Koronapandemien gjer også at dei fleste vel å ikkje halde julebord denne jula. Åtte av ti bedrifter som vanlegvis har julebord ser ei halvering eller meir av julebordsbestillingane, viser undersøkinga frå NHO.