Skrivelysten? Det kan i alle fall løna seg å vera det fram mot jul.

Skrivekonkurranse i HF: «HF 150 år»

I høve 150-årsjubileet til HF og nobelprisutdelinga skipar redaksjonen til skrivetevling.

Tevlinga har tittelen «HF 150 år», og tekstane må på ein eller annan måte handla om lokalavisa i Kvam og Jondal. Dei kan vera i ymse former og sjangrar; alt frå dikt og drama til sakprosa og skjønnlitteratur vert akseptert.

Har du til dømes spesielle opplevingar av det gode eller vonde slaget knytte til lokalavisa, skriv gjerne om det. Vil du forfatta ei dramatisk novelle om HF-journalisten som enda som mordar, er du velkomen til å dela henne med lesarane. Brenn du inne med lokalavispoesi, få han ned på papiret snarast!

Artikkelen held fram under annonsen.

Om forma er fri, har me likevel nokre kriterium: Teksten må vera ein stad mellom 300 og 1.000 ord lang. Han må sjølvsagt vera skriven på nynorsk. Og han må vera send til HF seinast 20. desember klokka 23.59.

Ein handplukka jury med meir eller mindre prominente lemer vil etter fritt skjøn kåra dei tre beste tekstane og dela ut fylgjande premiar:

1.-premie: 8.000 kroner

2.-premie: 5.000 kroner

3.-premie: 2.000 kroner

Send teksten din til HF, helst i e-post til redaksjon@hf.no. Legg ved eit foto av deg sjølv med høgast mogeleg oppløysing. Me treng dessutan namnet og telefonnummeret ditt.

Dei tre beste tekstane og eit utval andre vil verta publiserte på heimesida vår og i papiraviser frå og med jubileumsavisa 27. desember.