Kulturminister Abid Raja (V) la torsdag fram nye tiltak for korpsa. Her er statsråden saman med Ullevål skoles musikkorps. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix / NPK

Raja tek grep for å redde korpsa

Mange korps har måtta avlyse utbyterike loppemarknader og andre arrangement på grunn av koronaepidemien. No kjem kulturministeren med ei handsrekking.

– Korpsa vil med dette bli redda, seier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

– Vi har gjort klar fordelinga av spelemidlane. Korpsa får 38,5 millionar kroner i frie middel som dei kan disponere sjølv til instrument, uniformer eller andre ting, poengterer han.

Ordning blir utvida

Samtidig har regjeringa jobba med kompensasjonsordninga som gjeld det frivillige, inkludert korpsa.

Alle detaljane er førebels ikkje klare, men Raja avslører no at ordninga vil bli jekka opp på fleire måtar.

– Ordninga blir utvida i tid og vil bli gitt tilbakeverkande kraft. Ho vil gjelde frå 12. mars til 15. juni, seier han.

– Det andre er at vi kjem til å auke den økonomiske ramma med fleire hundre millionar kroner.

Loppemarknad

Korpsa har vore veldig urolege for at inntektskjelder som loppemarknader, 17. mai-arrangement og basarar no går tapt.

– Eg skal sørgje for at dette kjem til å kome med under kompensasjonsordninga, seier Raja.

Han viser til at dei norske korpsa ikkje berre er ein heilt sentral del av 17. mai-feiringa, men også ein berebjelke for musikkglede og gode opplevingar for både barn, ungdom og vaksne. Dei bidreg i tillegg til å rekruttere profesjonelle musikarar.

– Høyrt på signal

Det mest positive med pakken er at kulturministeren signaliserer at han har høyrt på innspela frå korpsrørsla om behovet for meir hjelp, meiner musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Korpsrørsla er påført store inntektstap denne våren, og mange slit med å klare seg over sommaren, seier han til NTB.

– Når vi no får på plass løysingar som også omfattar inntektskjelder som loppemarknader, basarar og andre viktige inntektskjelder for medlemmene våre, kan korpsa forhåpentlegvis sjå noko lysare på stoda, konstaterer han.

Helleren anslår inntektstapet for korpsa til 200 millionar kroner berre før sommarferien.

(©NPK)